Dni iberoamerického filmu

Cervantesov inštitút v Bratislave a Veľvyslanectvo Španielska na Slovensku predstavujú pri príležitosti predsedníctva Španielska v Rade Európskej únie výber iberoamerických filmov, ktoré sa budú premietať v bratislavskom kine Mladosť s týmto programom:

30.11.2023, 18:00h
En los márgenes
Juan Diego Botto. Španielsko-Belgicko, 2022. 105 min.

04.12.2023, 18.00h
Pizarro
Simón Hernández. Kolumbia, 2016. 82 min.

05.12.2023, 18.00h
Miriam miente
Natalia Cabral a Oriol Estrada.
Dominikánska republika, 2018. 90 min.

12.12.2023, 18.00h
Canción sin nombre
Melina León. Peru, 2019. 97 min.

14.12.2023, 18.00h
Planta permantente
Ezequiel Radusky. Argentína, 2019. 78 min.

Všetky filmy sa premietajú v pôvodnom znení (španielsky) s anglickými titulkami.

Na úvodný španielsky film je vstup voľný. Na ostatné filmy je symbolická cena za vstup 3 €.

More...
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.