Anishort 2022: Najlepšie krátke animované filmy

 

PREDSTAVENIA SA USKUTOČNIA 15.2., 21.2. a 28.2.2023 o 20:00. 

 

Anishort: Najlepšie Krátke Animované Filmy

(MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KRÁTKYCH ANIMOVANÝCH FILMOV)

animovaný / krátkometrážny / rôzne žánre / 2022

105 min / od 12 rokov / CZ+EN titulky / english friendly / vstupné 6.00 €

- - - - - - - - - - - - - -

Najlepšie krátke animované filmy z celého sveta oceňované na medzinárodných festivaloch. Mix

rôznych animačných techník, žánrov a príbehov. Celkom 18 najlepších animácií z 13 krajín.


Anishort Festival predstaví už po ôsmykrát výber 18 najlepších krátkych snímok z celého sveta. Na

tohtoročný 8. ročník festivalu sa celkom prihlásilo cez 1600 filmov z viac ako 100 krajín. Výber

súťažných snímok má pomerne tvrdé kritériá, takže finálnych 18 filmov je naozaj len výber toho

najzaujímavejšieho. V priemere päťminútové snímky sú tematicky aj žánrovo rôznorodé a predstavia

divákom rozličné animačné techniky, prístupy aj spracovania.

Pre tých, ktorí sa budú chcieť zúčastniť hlasovania, bude po projekcii nasledovať hodnotenie najlepšieho filmu. Môžete sa tak spolupodieľať na rozhodnutí, ktorý film získa festivalovú trofej v kategórii "Cena divákov za najlepší film".


Trailer: https://youtu.be/iaW7lF7xWXY

Oficiálny web festivalu: www.anishort.com

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Anishort: Best Short Animated Films 

(INTERNATIONAL FESTIVAL OF SHORT ANIMATED FILM)

animated / short / various genres / 2022

105 min / from 12 years / english friendly / admission EUR 6

- - - - - - - - - - - - - -

Best short animated films from around the world! Films awarded at international festivals. A mixture of various animation techniques, genres and stories. A total of 18 best animated films from 13 countries. 

 

Anishort is an international short animated film festival where only the 18 best films from all over the world compete. Over 1600 films from more than 100 countries have been submitted for this year’s 8th edition of the festival. Selecting competing films has relatively tough criteria, so the final 18 films are really just the most interesting selection. Five-minute shorts (on average) are diverse both in their themes and genres, introducing various animation techniques and processing to the viewers.

Those who want to vote for the best film can do so after the screening. You can participate in deciding which film will win the festival's trophy in the ‘Audience Award for the Best Film’ category.Trailer: https://youtu.be/iaW7lF7xWXY
Official festival website: www.anishort.com

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.