GOLDA - ŽELEZNÁ LADY Z IZRAELA

GOLDA - ŽELEZNÁ LADY Z IZRAELA

Golda

Genre: Historical • Drama • Documentary

Length: 100 minút (01:40)

Premiere: 25. September 2023

Country of origin: United states of America, United Kingdom

Accessibility: Suitable for 12-year-olds and over

Director: Guy Nattiv • Cast: Helen Mirren, Liev Schreiber, Zed Josef, Claudette Williams, Henry Goodman, Olivia Brody, Emma Davies

Program

  • 30. 9. 2023 (Today)
    Czech subtitles 2D 15:45
  • 1. 10. 2023 (Tomorrow)
    Czech subtitles 2D 18:15
  • 13. 10. 2023 (Friday)
    Czech subtitles 2D 16:00

Napínavý thriller, ktorý zachytáva, ako zodpovedným a kontroverzným rozhodnutím musela čeliť Golda Meirová – známa aj ako „železná lady Izraela“ – počas jomkipurskej vojny v roku 1973.

6. októbra 1973, pod rúškom tmy, v deň najväčšieho izraelského sviatku a počas mesiaca ramadánu, začali spojené vojská Egypta, Sýrie a Jordánska prekvapivý útok na Sinajský polostrov a Golanské výšiny. Golda Meirová, jediná premiérka v dejinách Izraela, stojí proti presile, čelí bezprostrednému, evidentnému a všadeprítomnému nebezpečenstvu, tikajúcej časovanej bombe, ktorej, ako dúfala, nikdy nebude musieť čeliť. Zahltená, paralyzovaná a frustrovaná spormi vo svojom čisto mužskom kabinete, s malou nádejou na záchranu, sa táto jediná žena ocitá v závode s časom o záchranu milióna životov na oboch stranách konfliktu. Takmer nepoznateľná Helen Mirren stelesňuje jednu z najikonickejších a najvplyvnejších politických vodkýň dvadsiateho storočia, ktorú predtým v televízii stvárnila Ingrid Bergman a na divadelných doskách Anne Bancroft. Golda Meirová sa ocitla v centre dramatických geopolitických udalostí a v rozhodujúcej scéne vysokej diplomacie, v okamihu, ktorý sa jej krajine mohol stať osudným, ako žena obklopená samými mužmi – generálmi Dajanom, Elazarom, Šaronom a tiež Henrym Kissingerom.

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.